ciemno niebieski prostokąt

Praktyki zawodowe oczami studentów kierunków o profilu praktycznym

Wykonawcy projektu z Uniwersytetu Śląskiego reprezentujący Wydział Humanistyczny bardzo intensywnie pracowali w ramach projektu  przez kilka ostatnich miesięcy. Zajmowały ich zwłaszcza konsultacje ze studentami, analizy dokumentów z praktyk zawodowych, analizy aktów prawnych. Finalnie wypracowano raport z dokumentacji praktyk zawodowych dla kierunków o profilu praktycznym na UŚ oraz raport z konsultacji ze studentami komunikacji promocyjnej i kryzysowej na temat praktyk zawodowych (kierunek o profilu praktycznym prowadzony na UŚ, realizowany przez Wydział Humanistyczny).

Celem pierwszego z raportów (autorstwa dr Ewy Ficek i dr Ewy Ulizki)  była m.in. ocena kształtu obowiązujących w czasie opracowywania raportu porozumień o organizacji praktyk, skierowań, dzienniczków itd. oraz schematu ich obiegu, a także wskazanie najważniejszych problemów (uwag, wątpliwości) dotyczących poddawanej oglądowi dokumentacji, sygnalizowanych przez studentów kierunku, opiekunów praktyk i/lub praktykodawców.

Drugi ze wspomnianych dokumentów (przygotowany również przez dr Ewę Ulitzkę i dr Ewę Ficek) pozwolił natomiast odpowiedzieć na takie pytania szczegółowe, jak chociażby: kto znajduje potencjalnego praktykodawcę i czy istnieje baza praktykodawców; czy studenci miewają znaczące problemy ze znalezieniem miejsca praktyk; jakie są zadania opiekuna praktyk z ramienia praktykodawcy; czy praktykant ma wpływ na swój zakres obowiązków; w jaki sposób rozliczany jest czas odbywania praktyki itp. Poczynione w ten sposób ustalenia, odnoszące się do systemu motywacyjnego i innych istotnych elementów rozpatrywanej formy doskonalenia zawodowego, skonfrontowane zostały ponadto z opiniami nt. zalet i wad praktyk zawodowych, jak również oczekiwaniami praktykantów co do organizacji praktyk lub działań Uczelni mających za zadanie wsparcie studentów realizujących praktyki.

 

Accessibility