ciemno niebieski prostokąt

Spotkanie przygotowujące do realizacji pierwszego rezultatu projektu

23 lutego 2021 roku odbyło się kolejne spotkanie zespołu projektowego, w którym udział wzięli pracownicy dwóch wydziałów Uniwersytetu Śląskiego: Humanistycznego oraz Prawa i Administracji, a także przedstawiciele administracji centralnej uczelni (Ewa Słomiana – kierownik Działu Kształcenia, Przemysław Grzonka – kierownik Działu Jakości i Analiz Strategicznych). Nie bez powodu w pracę nad projektem zaangażowały się właśnie te dwa wydziały śląskiej Alma Mater. Tu bowiem kształceni są między innymi studenci kierunków praktycznych: komunikacji perswazyjnej i kryzysowej, coachingu i doradztwa filozoficznego (WH) oraz przedsiębiorczości (WPiA).

Celem rozmów było przygotowanie się do opracowywania pierwszego z rezultatów projektu, czyli procedur i regulaminów praktyk. Tematem spotkania stała się więc przede wszystkim specyfika kierunków praktycznych, różnice między nimi a kierunkami ogólnouczelnianymi, a także przyjęte w różnych przypadkach procedury uczelniane. Uwagę poświęcono również temu, w jaki sposób ewaluować staże i jak sprawić, by współpraca z pracodawcami okazywała się korzystna dla wszystkich (studentów, uczelni, przedsiębiorców). Prawnicy przedstawili ponadto propozycje rekomendacji, które mogłyby znaleźć się w Kodeksie Dobrych Praktyk.

Zdjęcie kolorowe zbiorowe. Screen ze spotkania zespołu projektowego na platformie Teams
Zdjęcie kolorowe zbiorowe. Screen ze spotkania zespołu projektowego na platformie Teams
Accessibility