Projekt realizowany jest zgodnie z umową EOG/19/K3/W/0011 w okresie 01.04.2020 do 31.03.2022.

Projekt „Praktyka czyni mistrza” korzysta z dofinansowania o wartości 92743 euro otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG. Celem głównym projektu jest usprawnienie systemu realizacji studenckich praktyk zawodowych w Uniwersytecie Śląskim na kierunkach o profilach praktycznych poprzez stworzenie dokumentacji, regulaminów, procedur oraz Kodeksu dobrych praktyk zawodowych.

W ramach działań projektowych powstaną trzy komplementarne rezultaty:

  • wytyczne dotyczące formalnych kwestii związanych z realizacją praktyk na kierunkach praktycznych (rezultat 1);
  • e-publikacja pn. Kodeks dobrych praktyk zawodowych na studiach o profilu praktycznym. Opinie, inspiracje, egzemplifikacje (rezultat 2);
  • film prezentujący dobre wzorce studenckich praktyk zawodowych (rezultat 3). Działania w ramach tego rezultatu obejmują organizację i transmisję internetową dwóch konferencji online w 2021 i w 2022 roku, przygotowanie pokonferencyjnych relacji wideo w jakości telewizyjnej oraz produkcja krótkich form filmowych prezentujących dobre praktyki w zakresie organizacji praktyk studenckich w firmach i instytucjach. Za realizację tego rezultatu odpowiedzialne w całości jest Śląskie Towarzystwo Marketingowe.

Elementem projektu będą dwa wydarzenia kierowane do różnych grup interesariuszy: Kongres Dobrych Praktyk Zawodowych, a także Konferencja podsumowująca pt. Praktyki zawodowe – nowe otwarcie.

harmonogram działań projektowych

Harmonogram działań w ramach projektu (pdf, 423 kB)

flaga i godło Polski

  • kwota dofinansowania:  398 340 zł
  • informacje o dofinansowaniu ze środków budżetu państwa: 59 751 zł
  • nazwa programu: Program Edukacja.

Rodo (pdf, 446 kB)

Accessibility