Projekt realizowany jest w międzynarodowym ponadsektorowym partnerstwie.

Lider projektu 

logo Uniwersytetu Śląskiego w KatowicachUniwersytet Śląski – koordynacja Wydział Humanistyczny we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji.

Koordynator merytoryczny: dr hab. Magdalena Pastuch, prof. UŚ
Koordynator merytoryczny: dr Katarzyna Sujkowska-Sobisz, prof. UŚ

Koordynator administracyjny: dr Marta Margiel

Koordynator lokalny: dr hab. Piotr Pinior, prof. UŚ

Zespół projektowy:

→ dr Ewa Biłas-Pleszak, prof. UŚ
→ dr Bernadetta Ciesek-Ślizowska
dr Ewa Ficek
→ Przemysław Grzonka
dr Julia Legomska
→ Monika Łyczba
→ dr hab. Agnieszka Nęcka-Czapska, prof. UŚ 
→ Joanna Sadowska-Chudy
→ Ewa Słomiana
→ dr hab. Sławomir Tkacz
→ dr Ewa Ulitzka
→ Iwa Wcisło-Maślanka
→ dr Agnieszka Woszczyk, prof. UŚ 
→ dr Mateusz Żaba 

 

Partnerzy

Śląskie Towarzystwo Marketingowe 

Koordynator lokalny: Tomasz Sobisz

Zespół projektowy:

 
 

logo Streit SagtStreit Sagt AS 

Koordynator lokalny: Jørn Wad

Zespół projektowy: Anne-Mette Vibo

Accessibility