kolorowe zdjęcie: piątka studentów idzie korytarzem w budynku Wydziału Humanistycznego w Sosnowcu i rozmawia ze sobą. W lewym dolnym rogu zdjęcia widać napis: Studenckie praktyki zawodowe w obliczu zmian prawnych, społecznych i gospodarczych. Student placements in the face of legal, social and economic changes

Życie projektu

Biuro Projektu

Uniwersytet Śląski
Wydział Humanistyczny
pl. Sejmu Śląskiego 1
40-032 Katowice
e-mail: marta.margiel@us.edu.pl

Deklaracja dostępności

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Accessibility