ciemno niebieski prostokąt

Wieści z Norwegii

Sytuacja epidemiczna nie ułatwia współpracy z partnerem zagranicznym, wykorzystujemy jednak wszelkie możliwości kontaktu online. Dzięki działaniom naszego norweskiego  partnera, pozyskaliśmy podstawowe informacje na temat obecności i statusu praktyk studenckich w systemie edukacji wyższej w Norwegii. Najważniejsze z nich to:

  • szkoły wyższe w Norwegii (nie wszystkie mają status uniwersytetu) cieszą się znaczną autonomią, to znaczy samodzielnie decydują o kierunkach prowadzonego kształcenia; zakres tej „wolności” ciągle jest przedmiotem ogólnonarodowych dyskusji;
  • brak systemu prowadzenia praktyk zawodowych powoduje ciągłe rozluźnianie się, bądź wręcz nieistnienie, więzi pomiędzy tzw. biznesem a kształceniem akademickim; przedsiębiorcy wyraźnie zauważają konieczność zmian w tym systemie kształcenia;
  • w podobnym duchu wypowiadał się także norweski minister nauki i szkolnictwa wyższego, Henrik Asheim, który powołał specjalną grupę ekspertów, aby zajęła się tym problemem (National organ for quality in education); komitet ten rekomenduje tworzenie programów kształcenia na studiach wyższych w ścisłej współpracy z przedstawicielami gospodarczego i społecznego otoczenia uczelni.

 

grafika prezentująca flagę Norwegii

Najciekawsze dane z raportu (z 2019 roku):

  • 53% studentów nauk społecznych i humanistycznych nie ma w swoim programie kształcenia żadnych praktyk zawodowych;
  • tylko 26% ma obowiązkowe praktyki;
  • 21% ma praktyki fakultatywne;
  • tylko 17% absolwentów kierunków humanistycznych jest zatrudnionych na pełnym etacie (mimo że poszukują pracy pełnoetatowej zgodnej ze swoim wykształceniem);
  • tylko dwa na pięć przedsiębiorstw oferowało studentom jakąś formę praktyki zawodowej w trakcie studiów.

Pozyskane dane potwierdzają, że w obszarze praktyk zawodowych w programie studiów wyższych jest wiele do zrobienia nie tylko w Polsce.

Accessibility