Marta Margiel - zdjęcie profiloweMarta Margiel – doktor nauk humanistycznych. Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Śląskim i Międzynarodowej Szkoły Nauk Politycznych. Od kilkunastu lat zajmuje się tworzeniem i realizacją projektów finansowanych z różnych źródeł, zwłaszcza zagranicznych. Koordynatorka projektów dydaktycznych. Interesuje ją zarządzanie projektem, ewaluacja działań społecznych i edukacyjnych, a także kształcenie pozaformalne.

Accessibility