kolorowe zdjęcie: dziewięcioro studentów ubranych w ciuchy z logo UŚ, stojących w kręgu i robiących gest wzajemnego wsparcia

 

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnejsprzyjającej integracji społecznej

Working together for a green, competitive and inclusive Europe  

 

Fundusze EOG reprezentują wkład Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej. Istnieją dwa cele ogólne: ograniczenie nierówności ekonomicznych i społecznych w Europie i wzmocnienie relacji dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a 15 krajami UE z Europy Środkowej i Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego. Trzy Państwa-Darczyńcy ściśle współpracują z UE w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Darczyńcy przekazali 3,3 miliarda euro w ramach kolejnych programów funduszy w latach 1994–2014. Fundusze EOG na lata 2014–2021 wynoszą 1,55 miliarda euro.

Priorytety na ten okres to: 

  • innowacje, badania naukowe, edukacja i konkurencyjność,
  • integracja społeczna, zatrudnienie młodzieży i ograniczenie ubóstwa,
  • środowisko, energia, zmiany klimatu i gospodarka niskoemisyjna,
  • kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre zarządzanie i podstawowe prawa,
  • sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne. 

Fundusze EOG są wspólnie finansowane przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, których wkład oparty jest na ich PKB. Kwalifikowalność do funduszy wynika ze spełnienia kryteriów określonych w ramach Funduszu Spójności UE przeznaczonego dla państw członkowskich, w których dochód krajowy brutto na mieszkańca jest niższy niż 90% średniej unijnej. 

Zachęcamy do odwiedzenia stron:

Inne projekty realizowane przez UŚ z funduszy EOG i funduszy norweskich

 logo Logolab 

Accessibility